top of page
Image by Med Badr  Chemmaoui

Over Henneberke

Spelen met problemen

Henneberke is gespecialiseerd in het onderzoeken van problematiek, het in kaart brengen hiervan en om een gaming interventie te ontwerpen, te faciliteren en te analyseren. Dit kan zijn voor: opleiding/trainingsdoeleinden, revalidatie/therapie, voor de zakelijke of maatschappelijke sector en voor marketing (gamification). Het doel hiervan is om op een unieke manier inzichten en leerervaringen te krijgen.

Serious Gaming is samen te vatten tot een game (simulatie) ontworpen om een specifiek probleem aan te pakken in de echte wereld (realiteit). Dit kan een custom ontwerp zijn of een aanpassing (mod) op een bestaande game, in realistische setting of juist in een metafoor.

De kracht hiervan is dat er wordt gespeeld met een probleem in een veilige setting om zo inzicht te krijgen in eigen zwaktes, sterktes en groepsdynamiek.


Kort gezegd, is Henneberke er om te spelen met problemen. Deze website is dan ook bedoeld om contact op te nemen of te lezen over mijn bevindingen en ontwerpen.

George-Paul Henneberke

bottom of page