top of page

Mijn afstudeerproject voor de Master Serious Gaming aan de NHL Stenden is gericht op de energietransitie in Nederland. Het onderzoekt de wijze waarop deelnemers zich bewust kunnen worden van hun persoonlijke invloed en mogelijkheden om op zowel korte als lange termijn bij te dragen aan deze transitie. Mijn volledige onderzoek is in te zien door op het onderstaand PDF icoon te klikken. Daarnaast zijn de losse hoofdstukken ook apart in te zien en te selecteren in het sub-menu van mijn meesterstuk. 

DALL·E 2024-04-22 12.07.29 - A widescreen depiction of a clinical chemistry laboratory, focusing on sustainability. The laboratory is highly modern and sterile, equipped with slee.webp
bottom of page