top of page

Mijn afstudeerproject voor de Master Serious Gaming aan de NHL Stenden is gericht op de energietransitie in Nederland. Het onderzoekt de wijze waarop deelnemers zich bewust kunnen worden van hun persoonlijke invloed en mogelijkheden om op zowel korte als lange termijn bij te dragen aan deze transitie. De afzonderlijke onderdelen van mijn onderzoek heb ik reeds geüpload. Bij de afronding van mijn studie zal ik het volledige onderzoek in één PDF-document op deze pagina publiceren.

DALL·E 2024-04-22 12.07.29 - A widescreen depiction of a clinical chemistry laboratory, focusing on sustainability. The laboratory is highly modern and sterile, equipped with slee.webp
bottom of page